Fotograferen in het museum

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het nemen van foto's in de permanente of tijdelijke tentoonstellingen.

Fotograferen in de permanente tentoonstellingen

In de permanente tentoonstellingen kan je vrij fotograferen, zonder flits en zonder statief.

Uitzondering: indien de foto’s bestemd zijn voor publicatie, dient de fotograaf/filmer steeds op voorhand contact op te nemen via onderstaand formulier.

Door het invullen van dit formulier verbindt de aanvrager zich ertoe om geen voorwerpen aan te raken en/of te verplaatsen en enkel zonder flits te fotograferen. De aanvrager verklaart op de hoogte te zijn dat de directie, noch het personeel of de stad Gent aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade, ongeval en/of letsel van welke aard ook.

De aanvrager vermeldt in de publicatie dat de foto's in het MIAT werden genomen en bezorgt één exemplaar van de publicatie in elke taal voor de museumbibliotheek. Dat kan gestuurd worden naar MIAT FACTory, Oudevest 18, 9000 Gent.

Trouwfoto's

Trouw je en ben je op zoek naar een originele locaties voor je trouwfoto's? Dat kan in het MIAT. Je betaalt de normale museumtoegang. Ook dit vraag je vooraf aan via onderstaand contactformulier. Graag ontvangen we nadien één van uw foto's.

Door het invullen van dit formulier verbindt de aanvrager zich ertoe om geen voorwerpen aan te raken en/of te verplaatsen en enkel zonder flits te fotograferen. De aanvrager verklaart op de hoogte te zijn dat de directie, noch het personeel of de stad Gent aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade, ongeval en/of letsel van welke aard ook.

De aanvrager bezorgt één foto aan de dienst publiekswerking van het MIAT via publiekswerking.miat@gent.be

Aanvraag indienen

Indien foto's bestemd voor publicatie