't Gasthuis | Stedelijk museum Aalst

In 1473 drukte Dirk Martens in Aalst het eerst boek in de Zuidelijke Nederlanden. 500 jaar later herdacht de stad Aalst deze gebeurtenis met een grote historische tentoonstelling over leven en werk van deze man. Ook maakte een Aalsterse school een reconstructie van de houten drukpers, waarmee Martens werkte. Een Dirk Martenscomité geeft sindsdien permanent aandacht aan deze Aalsterse drukker. Na enige jaren zijn zij in het bezit van een bescheiden collectie drukpersen uit de 19de en 20ste eeuw.

Deze collectie wordt opgenomen in het stadsmuseum dat het hele verhaal van de stad en de regio in beeld brengt. Je ontdekt ook het ontstaan van de boekdrukkunst en de verspreiding van het humanistische gedachtegoed met als centrale figuur Dirk Martens. Kinderen kunnen deelnemen aan een drukkersatelier van Dirk Martens. Ze bedienen de pers en nemen na afloop een gepersonaliseerde gravure mee naar huis.

Open van dinsdagtot vrijdag, van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, zondag van 14 tot 18 uur
Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst
www.aalst.be/museum
, musea@aalst.be