Netwerken

Het MIAT neemt een motorfunctie op tegenover de kleinere musea en industriële collecties. In het collectieplan legt het MIAT reeds de nadruk op twee belangrijke deelcollecties, namelijk textiel en drukkerij. Het museum heeft dan ook extra ook voor deze specifieke verzamelgebieden. Het is bijzonder vertrouwd met de nationale en internationale textiel- en drukkerijcollecties. 

Structurele samenwerkingsverbanden

Binnen de textiel- en drukkerijwereld werkt het MIAT nauw samen met diverse partners. Dat zijn zowel musea, privéverzamelaars als onderwijsinstellingen. Op die manier bouwt het museum aan sterke en structurele samenwerkingsverbanden rond roerend en immaterieel industrieel erfgoed. De samenwerkingen zijn erg divers. Dat gaat van gezamenlijke evenementen en promotie tot het uitwisselen van kennis en expertise en collectieoverleg. Ook op vlak van publiekswerking gaat het MIAT actief op zoek naar partners om mee samen te werken. Zo bouwt het intense contacten op met de buurtwerkingen van omliggende Gentse wijken, met het Filmfestival Gent, met socioculturele verenigingen en met het onderwijs.

Overlegplatformen 

Naast deze structurele samenwerkingsverbanden participeert het MIAT aan verschillende overlegplatformen rond industrieel erfgoed, zowel in Vlaanderen als internationaal. Naar aanleiding van projecten en wetenschappelijk onderzoek werkt het museum samen met internationale partners en neemt het actief deel aan (inter)nationale congressen en studiedagen.

Wil je weten wie onze partners precies zijn?

Neem een kijkje op hun website! 

Textiel en drukkerij

Expertisecentra en onderwijs

Vlaamse & Belgische gerelateerde musea en erfgoed verenigingen

Internationaal gerelateerde musea, organisaties en netwerken