Collectie

Meer dan 30 000 objecten

De MIAT-collectie startte in 1977. Vandaag voert het MIAT een actief verzamelbeleid en telt de collectie meer dan 30.000 objecten. Blikvangers zijn ongetwijfeld de Mule Jenny en de twijnmolen uit 1789. Beiden staan op de topstukkenlijst van de Vlaamse Overheid. Ouderdom is niet altijd een voorwaarde. Het MIAT denkt ook toekomstgericht. Door de nieuwste technische snufjes van de markt te verzamelen voert het museum een hedendaags en zelfs toekomstgericht collectiebeleid.

Een uitgebreide museumbibliotheek

De museumbibliotheek documenteert en informeert over de museumcollectie, maar is ook ruimer dan dat. Zo kan je er ook terecht met vragen over het bredere industrieel erfgoedveld. Zoek je informatie over de industriële samenleving, over verlaten en gesloopte fabriekspanden of over een bijna ongekende bedrijfstak? Dan ben je bij ons ook aan het juiste adres! De museumbibliotheek bezit boeken, tijdschriften en documentatiemappen. Ook tijdschriftartikels zijn ontsloten via de bibliotheekcatalogus.

Een greep uit de onderwerpen uit de MIAT-bibliotheek: industriële revoluties, bedrijfsgeschiedenissen, techniekgeschiedenis, (industriële) productietechnieken, industriële architectuur, sociale geschiedenis, arbeids- en woonomstandigheden, historische kinderarbeid, consumptiegeschiedenis, geschiedenis van de grafische technieken …

Aangezien Gent in het verleden een belangrijke textielstad was, worden ook publicaties over textielindustrie, textielgeschiedenis en textieltechnieken verzameld.

De MIAT-bibliotheek is uniek omwille van haar verzameling boeken en andere informatiedragers die ons industrieel erfgoed illustreren en documenteren. De museumbibliotheek bezit naslagwerken over de meest uiteenlopende bedrijfstakken en productieprocessen. Kunnen wij u onvoldoende helpen, dan bezitten wij de nodige expertise om u door te verwijzen naar een meer gespecialiseerde instelling. 

Wat neemt het MIAT op in haar collectie?

De industriële keten vormt de leidraad voor de hele collectie. Deze bestaat uit vijf schakels: producent, productieproces, afgewerkt product, distributie en consument. Wie zijn de producenten? Wat zijn de grondstoffen? Welke machines worden gebruikt? Hoe wordt het gemaakt? Hoe wordt het aan de man gebracht? Wat vindt de consument ervan? Het MIAT geeft met haar collectie een antwoord op deze vragen. Onderaan op deze pagina lees je een samenvatting van het collectieplan. Een inventaris van onze objecten, foto's en documenten vind je op de online databank van Erfgoedinzicht.

Keuzes voor de toekomst

Het MIAT verzamelt prioritair in volgende sectoren:

  • textiel
  • drukkerij
  • marketing en publiciteit
  • Fast Moving Consumer Goods (huishoudtoestellen, klein electro, onderhoudsproducten, lichaamshygiëne, telecommunicatie, audio, video en bureautica)

Schenkingen

Meer informatie over schenkingen vind je hier.