Castermancollectie

Galerij Henri Casterman

De Castermancollectie is een staalkaart van de geschiedenis van de drukkunst, vanaf de industrialisering tot de daaruit voortvloeiende massaproductie. Het omvat een omvangrijke verzameling van drukpersen, werktuigen en archieven. Eind 2000 is deze verzameling uit de voormalige drukkerij Casterman toevertrouwd aan het Instituut voor het Waalse erfgoed. Ook de rijke persoonlijke collectie die wijlen Jean-PaulCasterman sinds 1970 verwoed verzamelde is daar ondergebracht.

Het oudste stuk uit de meer dan tachtig machines tellende collectie is de houten hoogdrukpers uit de achttiende eeuw. Daarnaast is er een serie rijkelijk versierde gietijzeren persen uit de negentiende eeuw van Europese herkomst. Uitzonderlijk zijn de Engelse linotype uit 1894 die nog dienst heeft gedaan bij het dagblad The Times in Londen en een 19de-eeuwse machine om behangpapier te drukken. Maar ook recentere machines (1930-1970), zoals een garenloze bindmachine, zitten in deze collectie.

Naast deze machines heeft de Castermancollectie een uiteenlopend papieren archief met o.a. alle gedrukte publicaties van drukkerij Casterman, een collectie oude boeken, zeldzame lithografieën …

Galerij Henri Casterman, permanent vrij toegankelijk
Zwartezusterstraat en Augustijnenstraat, 7500 Doornik